Uwagi ogólne dotyczące systemu GLEASON

System Gleasona został opracowany dla wykonawstwa przekładni stożkowych i hipoidalnych o zmiennej wysokości zębów głowicami czołowymi (w których krawędzie skrawające noży leżą na stożkach współśrodkowych z osiami głowic, a punkty krawędzi skrawających leżą na okręgach), przy okresowym ruchu podziałowym nacinanego koła. Ogólnie rozróżnić można w tym systemie, w zależności od wielkości produkcji, dwa rodzaje metod wykonania uzębienia:

1) do produkcji małoseryjnej i jednostkowej,
2) do produkcji masowej i wielkoseryjnej.

Ze względu na fakt, że metody obróbki przeznaczone do obróbki jednostkowej i małoseryjnej są częściowo opisane w dostępnej literaturze radzieckiej, jak też w polskich tłumaczeniach — w niniejszym opracowaniu zostaną potraktowane jedynie informacyjnie. Główny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie pryncypiów i sposobów obliczeń technologicznych metod Gleasona stosowanych do produkcji wielkoseryjnej i masowej. Wynika to stąd, że właśnie te metody są stosowane w Polsce w przemyśle: motoryzacyjnym, ciągnikowym i maszyn roboczych, jak również z tego względu, że nie są one omawiane w literaturze zagranicznej.

Dla produkcji masowej w systemie Gleasona opracowano następujące metody:

1. FORMATE SINGLE CYCLE
2. FORMATE EQULCURV
3. HELIXFORM

Drukuj