Metoda FORMATE SINGLE CYCLE

Metoda FORMATE SINGLE CYCLE może być stosowana zarówno do obróbki uzębienia kół stożkowych, jak i hipoidalnych, w całym zakresie modułów. Wykonanie uzębienia koła wg tej metody polega na frezowaniu zgrubnym z posuwem wgłębnym głowicami dwustronnymi lub trójstronnymi (ALTERNATE lub TRIPLEX) oraz wykańczającej obróbce, przypominającej przeciąganie obrotowe, głowicami segmentowymi typu SINGLE CYCLE lub typu HELDCFORM. Należy podkreślić, że ze względu na unifikację narzędzi, w ostatnich 5 latach istnieje tendencja zastąpienia głowic segmentowych, głowicami z nożami pojedynczymi (łatwiejszymi do wykonania).

Zarówno głowice segmentowe, jak też typu HELIXFORM, dają równą na całej długości zęba szerokość dna luki międzyzębnej. Pociąga to za sobą różnicę kątów linii zęba na stronie wklęsłej i wypukłej i wymaga obróbki wykańczającej uzębienie zębnika w dwóch operacjach (każda strona zęba na oddzielnej obrabiarce o różnym ustawieniu).

W zależności od sposobu modyfikacji zarysu ewolwentowego zębów zębnika wyróżnia się dwa warianty metody FORMATE:

— FORMATE MODIFIED ROLL - w którym zęby zębnika wykonywane są przy ruchu jednostajnie zmiennym odtaczania,

— FORMATE TILT — w którym zęby zębnika kształtowane są przy pochyleniu osi głowic nożowych dla stworzenia warunków kształtowania powierzchni zębów przez wyobrażalne koło stożkowe o prostoliniowych zarysach zębów.

Drukuj