Metoda FORMATE EQUICURV

Metoda FORMATE EQUICURV propagowana w latach 60-tych była stosowana do cięższych przekładni samochodów ciężarowych i ciężkich ciągników. Obecnie nie jest zalecana przez firmę. Polega ona na uzyskiwaniu zmiennej szerokości dna luki międzyzębnej w kole przez podwójny podział w trakcie obróbki wykańczającej. Wprowadzenie tej metody dawało lepsze możliwości obróbki zębnika (większe rozstawienie wierzchołków noży w głowicach zgrubnych i mniejsze obciążenie cieplne i wytrzymałościowe noży do obróbki wykańczającej), lecz wymagało stosowania specjalnych głowic segmentowych do obróbki wykańczającej koła. Obróbka zębnika wg tej metody przeprowadzana jest identycznie jak w FORMATE SINGLE CYCLE.

Drukuj