Metoda HELIXFORM I i HELIXFORM II

Metoda HELIXFORM I i HELIXFORM II stosowana jest do obróbki uzębienia przekładni stożkowych i hipoidalnych samochodów osobowych i lekkich ciężarowych. Metody te zostały opracowane specjalnie dla uzyskiwania śladu współpracy równoległego do tworzącej stożka podziałowego koła. W metodzie HELIXFORM I przez osiągnięcie równoległości osi głowic w trakcie obróbki zębnika i koła (wprowadzenie ruchu śrubowego głowicy przy obróbce wykańczającej koła) unika się trudności w wyeliminowaniu skośności śladu współpracy zębów przekładni. Metoda HELIXFORM II wprowadza celowo zadaną wielkość skośności śladu współpracy.

Obróbka uzębienia kola odbywa się w dwóch operacjach: zgrubnej — głowicami dwustronnymi lub trójstronnymi i wykańczającej — głowicami typu HELIXFORM.

Obróbka wykańczająca uzębienia zębnika wykonywana jest w dwóch operacjach (na dwóch obrabiarkach, każda przy różnym ustawieniu), głowicami jednostronnymi, przy pochyleniu osi wrzecion narzędziowych (TILT).

Metody obróbki kół stożkowych i hipoidalnych przeznaczone dla produkcji masowej ilustruje rysunek. Należy podkreślić, iż w metodzie HELIXFORM II po sprawdzeniu śladu współpracy zębów kół wykonanych w stanie miękkim, poprawienie tego śladu może odbywać się również na drodze zmian krzywki posuwu, dającej składową osiową ruchu śrubowego głowicy przy obróbce koła. Oprócz korekcji śladu współpracy przez wymianę krzywki posuwu dla obróbki koła, korygowanie współpracy odbywa się w metodzie HELIXFORM II identycznie jak w metodzie FORMATE, przez wnoszenie poprawek w ustawienia obrabiarek do obróbki wykańczającej zębnika. Przebieg wytwarzania kół w skali masowej ilustruje rysunek.

Kształtowanie systemem Gleason

Do produkcji małoseryjnej i jednostkowej kół o kołowo-łukowej linii zębów zostały opracowane w systemie Gleasona następujące metody wykonawcze uzębienia:

1. Metoda CYCLEX — kształtowo-obwiedniowa.
2. Metoda HELIXACT — obwiedniowa podwójnie dwustronna z zastosowaniem śrubowego ruchu odtaczania.
3. Metoda VERSACUT — obwiedniowa podwójnie jednostronna.
4. Metoda UNITOOL - kształtowo obwiedniowa lub obwiedniowa podwójnie jednostronna z zastosowaniem głowic nożowych, których noże mają łukowe krawędzie tnące.
5. Metoda DUPLEX HELICAL — obwiedniowa podwójnie dwustronna z zastosowaniem śrubowego ruchu odtaczania użytkowana do obróbki kół o małych i średnich modułach do mmax = 5 mm.
6. Metoda JOBBING - obwiedniowa dwustronno-jednostronna z zastosowaniem 4 głowic w tym 2 zgrubnych do obróbki zębnika i koła i 2 wykańczających — jednej do koła, drugiej do zębnika. Wszystkie głowice stosowane do tej metody są dwustronne o nożach wewnętrznych i zewnętrznych (ALTERNATE).
7. Metoda SPREAD BLADE FIXED SETTING - obwiedniowa dwustronno-jednostronna z zastosowaniem różnych głowic jednostronnych do obróbki wklęsłej i wypukłej strony zębów zębnika.

Drukuj