Metoda FORMATE CYCLE

Metoda FORMATE CYCLEX (ostatnio mniej propagowana) została opracowana pod kątem produkcji seryjnej w celu zachowania możliwości wytwarzania przekładni kształtowo-obwiedniowych z ograniczeniem liczby koniecznych obrabiarek. Dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań frezarek i narzędzi (głowic) obróbka koła może być prowadzona w jednej operacji, bez zdejmowania koła i zmiany narzędzia. Wymaga to jednak zastosowania głowicy zawierającej ostrza zgrubne i wykańczające. Stosowane są do tej metody głowice 6-segmentowe, z czego 4 segmenty (o 4 nożach, dwóch wewnętrznych i dwóch zewnętrznych) przeznaczone są do obróbki zgrubnej i 2 segmenty (z których każdy zawiera jeden nóż wykańczający) do obróbki wykańczającej. Noże do obróbki wykańczającej są niższe i biorą udział w procesie skrawania po zakończeniu obróbki zgrubnej po dosunięciu obrabianego koła lub głowicy na różnicę wysokości tzn. 0,015". Podzialka obwodowa noży wykańczających musi być w takim stosunku do szerokości wieńca zębatego, aby w danym momencie znajdował się w strefie skrawania tylko jeden wykańczak. Przebieg procesu obróbki wg metody FORMATE CYC-LEX ilustruje rysunek. Obliczenia ustawcze obrabiarki do obróbki koła (poza określeniem dosuwu względnego głowicy i koła obrabianego) przebiegają identycznie jak w metodzie FORMATE SINGLE CYCLE. Szerokość dna luki międzyzębnej jest również jednakowa wzdłuż całej szerokości wieńca zębatego.

Metoda CYCLEX

Obróbkę koła wg metody FORMATE CYCLEX można przeprowadzać na następujących obrabiarkach: 28, 108, 118, 605, 610 oraz 641. Obróbkę zębnika, współpracującego z kołem wykonanym metodą FORMATE CYCLEX, można prowadzić zarówno za pomocą obrabiarek nie mających możliwości pochylania wrzeciona narzędziowego, lecz z wbudowanym mechanizmem modyfikacji odtaczania metodą FORMATE MODIFIED ROLL lub na obrabiarkach z pochylaną osią wrzeciona narzędziowego metodą FORMATE TILT. W celu ograniczenia liczby obrabiarek koniecznych do obróbki zębnika (przy ich stałym ustawieniu do danej operacji) stosuje się obróbkę wklęsłej i wypukłej strony zębów w dwóch operacjach. Obróbka biernej strony zęba, najczęściej wypukłej, odbywa się głowicami dwustronnymi (ALTERNATE) bez uprzedniej obróbki zgrubnej. Obróbka czynnej strony zęba zębnika (najczęściej wklęsłej) wykonywana jest głowicami jednostronnymi, jako następna operacja. Do obróbki zębnika stosowane są obrabiarki 26G, 116G, 118, 614 lub 641.

Obliczenia ustawcze maszyn do obróbki zębnika w tym przypadku są identyczne, jak obliczenia ustawcze do wykańczającego frezowania zębnika wg metody FORMATE SINGLE CYCLE.

Drukuj