Metoda HELIXACT

Metoda HELIXACT stosowana jest głównie do produkcji małoseryjnej. Zarówno zębnik, jak i koło wykonywane są głowicami dwustronnymi w jednej operacji. Dla metody HELIXACT zostały opracowane, w ramach przechodzenia na układ metryczny, głowice metryczne o średnicach nominalnych: 160, 200, 250, 320 mm. Analogicznie, jak w metodzie HELICAL DUPLEX, skośność śladu współpracy likwidowana jest przez zastosowanie śrubowego odtaczania przy obróbce zębnika. Metoda HELIXACT została opracowana dla przekładni stożkowych o kącie osi E = 90°, kącie przyporu a = 20° i kącie linii zębnika p = 35°.

W efekcie wprowadzenia tzw. rozdzielonego cyklu obróbki uzyskuje się lepszą jakość powierzchni zębów. Rozdział cyklu dotyczy obróbki zgrubnej przy wycofanym kole (0,5 mm) i obróbki wykańczającej przy kole dosuniętym i zmienionych warunkach skrawania.

W trakcie opracowywania znajduje się dostosowanie metody HELIXACT do obróbki przekładni hipoidalnych. W celu realizacji metody firma Gleason wyprodukowała obrabiarki 106G, 122, 641G, 650G. Do obróbki pary kół mogą być użyte dwie obrabiarki, lub jedna wykonująca w kolejności uzębienie koła, a następnie zębnika po zmianie narzędzia, przyrządu mocującego i ustawienia. Zasadę realizacji obróbki wg metody HELIXACT ilustruje rysunek.

Odtaczanie śrubowe

Drukuj