Metoda VERSACUT

Metoda VERSACUT polega na obróbce jednostronnej (każdej strony zęba kola i zębnika) głowicami dwustronnymi. Przy stosowaniu tej metody konieczne jest dokonywanie przestawienia pozycji obrabianego koła przy przechodzeniu od obróbki wypukłej do obróbki wkęsłej strony zębów. Dzięki zachowaniu identycznego kąta linii zębów na stronie wklęsłej i wypukłej nie są wymagane skomplikowane obliczenia skośności śladu współpracy (BIAS IN lub BIAS OUT) i korygowanie przez zmianę ustawień obrabiarki (dotyczy to obróbki zębnika). Metoda VERSACUT może być prowadzona na wszystkich obrabiarkach firmy Gleason, które mają sprzęgło o drobnym uzębieniu w mechanizmie przekładni kół wymiennych podziału i możliwość kontrolowanego obrotu koła obrabianego. Metoda VERSACUT została opracowana pod kątem stosowania obrabiarek mających mechanizm modyfikacji odtaczania (MODIFIED ROLL). Różnica kąta przypora i kąta narzędzia skrawającego jest kompensowana przez zmienny ruch odtaczania. Wytypowane głowice dwustronne mają w oznaczeniu literę V symbolizującą noże o specjalnej wysokości. Do metody VERSACUT stosowane są dwie głowice dwustronne, różne dla koła i zębnika. Metoda VERSACUT stosowana jest do obróbki kół stożkowych odłączanych o kącie linii zęba P = 0~40°. Należy podkreślić, że oprócz głowic przeznaczonych wyłącznie dla metody VERSACUT, do obróbki tą metodą mogą być stosowane głowice wykańczające, które przy nominalnym kącie zarysu noży 20° mają szerokość wierzchołków i możliwość uzyskania maksymalnej wysokości zębów odpowiadające konstrukcji obrabianych kół.

Metoda VERSACUT


Metodę VERSACUT ilustruje rysunek. Głowica do obrabiarki wykańczającej każdego z kół musi uwzględniać szerokości wierzchołków noży, które powinny się zmieścić w lukę międzyzębną od strony wewnętrznej wieńca zębatego. Głowice powinny być również tak dobrane aby zapewniały odpowiednią beczkowatość zęba.

Drukuj