Metoda DUPLEX HELICAL i SPREAD BLADE FIXED SETTING

Metoda DUPLEX HELICAL, stosowana zarówno do przekładni stożkowych jak i hipoidalnych, oparta jest na calowych głowicach nożowych. Likwidacja skośności śladu współpracy dokonywana jest analogicznie jak w metodzie HELIXACT, przez zastosowanie śrubowego odtaczania. Obróbka wg metody DUPLEX HELICAL odbywa się przy stałych parametrach skrawania.

Metoda SPREAD BLADE FIXED SETTING. Obróbka zgrubna i wykańczająca koła oraz obróbka zgrubna zębnika przeprowadzana jest w tej metodzie identycznie jak w metodzie JOBBING. Wykańczające frezowanie zębnika wykonywane jest przy różnych ustawieniach obrabiarek głowicami jednostronnymi. Metoda ta stosowana była przed wprowadzeniem metod FORMATE w przemyśle metoryzacyjnym.

Metoda pod nazwą „dwustronno-jednostronna" jest opisana szczegółowo w literaturze.

Drukuj