Metoda JOBBING

Metoda JOBBING stosowana może być dla średniej wielkości produkcji kół stosowanych w obrabiarkach, pompach, maszynach drukarskich itp. W metodzie JOBBING stosowane są średnice głowic 3,5-12" z nożami o kątach zarysu 16 i 20°. Przyjęto jako zasadę stosowanie w tej metodzie kąta linii zębów kół b = 35°. Do nacinania uzębienia zębnika i koła użytkowany jest proces obróbki dwuoperacyjnej. W pierwszej kolejności dokonuje się frezowania zgrubnego partii kół, a następnie, po dokonaniu zmian w ustawieniu obrabiarki i zmiany głowicy nożowej, wykonuje się frezowanie wykańczające tej partii (przy zastosowaniu głowic dwustronnych). Kompensacja kąta przypora i kąta krawędzi skrawającej dokonywana jest przez pochylenie osi wrzeciona narzędziowego. Po wykonaniu kół maszynę przestawia się do obróbki zgrubnej zębnika i frezuje się całą partię zębników. Po zmianie głowicy nożowej i przestawieniu obrabiarki do obróbki wykańczającej jednej strony zęba zębnika wykonywane jest frezowanie wykańczające całej partii. Po przezbrojeniu maszyny bez zmiany głowicy odbywa się następnie frezowanie drugiej strony zęba w całej partii zębników. Przy obróbce wykańczającej, zarówno koła jak też zębnika, stosowana jest wyższa prędkość skrawania.

Metoda JOBBING nie wymaga skomplikowanych obliczeń ustawczych. Ustawienia maszyn oparte są na tablicach i wykresach. Metoda daje dobre wyniki w zakresie uzyskiwania dobrej współpracy kół.

Do wykonywania uzębień wg metody JOBBING mogą być stosowane inne głowice posiadane przez użytkowników oiaz inne kąty linii zębów i przyporu. W tych przypadkach nie można stosować do ustawienia obrabiarek tabel i wykresów opracowanych dla metody, lecz każdorazowo należy dokonać obliczeń ustawczych.

Drukuj