Metoda FORMATE kształtowo-obwiedniowa

Metoda FORMATE kształtowo-obwiedniowa Gleasona powstała w wyniku dążenia do podniesienia wydajności obróbki kół przekładni o przełożeniach u ≥ 2,5. Wprowadzenie tej metody do pełnego zastosowania nastąpiło w łatach pięćdziesiątych i spowodowało skrócenie czasu wykonania koła ok. 2-krotnie umacniając pozycję firmy. Atrakcyjność metody FORMATE z punktu widzenia ekonomicznego była i jest tak duża, że dotychczas firma Gleason nie opublikowała materiałów szczegółowych. Do obróbki uzębienia obydwu kół przekładni wg metody FORMATE w produkcji masowej potrzebny jest następujący zestaw obrabiarek:

— do obróbki koła 2 obrabiarki — jedna do obróbki zgrubnej, druga do wykańczającej,
— do obróbki zębnika 3 obrabiarki — jedna do obróbki zgrubnej, dwie do obróbki wykańczającej (każda strona zębnika na oddzielnej obrabiarce przy innym ustawieniu).

W zależności od wariantu metody FORMATE do obróbki zębnika stosowane są następujące obrabiarki:
— w wariancie FORMATE MODIFIED ROLL: 26G, 26R, 116G, 118, 116R, 650G;
— w wariancie FORMATE TILT: 106G, 108, 118, 116G, 116R, 613R, 614G, 641G, 645G;
— dla produkcji masowej budowane są automatyczne linie obróbki zębników 950 składające się z obrabiarek 613R i 614G.

Obróbka koła w zależności od jego wielkości przeprowadzana jest obecnie na następujących maszynach:
— koła przekładni samochodów osobowych i lekkich ciężarowych: 605, 606R, 607F,
— koła przekładni samochodów ciężarowych i ciągników: 610, 608,R, 609F.

Obrabiarki 606R i 607F oraz 608R i 609F łączone są automatycznym przenośnikiem i pracują w cyklu zautomatyzowanym.

Drukuj