Obliczenia technologiczne w metodzie FORMATE

Firma Gleason stosuje następujące obliczenia technologiczne dla metody FORMATE:

1. Obliczenia tzw. bazowe dotyczące określenia szerokości wierzchołków noży głowic do obróbki koła i zębnika, kątów zarysu noży do frezowania uzębienia koła, promieni zaokrągleń wierzchołków noży, wielkości pomiarowych zębów koła i zębnika.
2. Określenie wielkości geometrycznych stożka obróbczego koła i ustalenie współrzędnych środka głowicy nożowej oraz osiowego położenia obrabianego koła.
3. Ustalenie wielkości beczkowatości wzdłużnej, promieni głowic jednostronnych, kątów linii zębów zębnika dla strony wypukłej i wklęsłej, kątów zarysów noży do obróbki zębnika.
4. Określenie współrzędnych ustawienia zębnika do obróbki wykańczającej wklęsłej strony zębów wraz z ustaleniem kinematyki procesu obróbki.
5. Określenie współrzędnych ustawienia zębnika do obróbki wykańczającej wypukłej strony zębów wraz z ustaleniem kinematyki procesu obróbki.
6. Określenie współrzędnych ustawienia zębnika do obróbki zgrubnej z zastosowaniem narzędzi dobranych w obliczeniach bazowych.
7. Ustalenie poprawek w ustawieniach zębnika do obróbki wykańczającej dla uzyskania żądanego śladu współpracy zębów.

Metoda FORMATE, stosowana zarówno do obróbki przekładni stożkowych jak i hipoidalnych, wymaga innych sposobów obliczeń dla tych dwóch rodzajów przekładni. Generalnie, niezależnie od odmiany metody FORMATE, obliczenie bazowe i ustawcze koła przeprowadzone są identycznie dla obydwu odmian obróbki przekładni stożkowych i również identycznie dla dwóch rodzajów przekładni hipoidalnych (MODIFIED ROLL i TILT).

Obliczenia bazowe przekładni stożkowych podawane są w zaszyfrowanej formie w zeszytach GEAR ENGINEERING STANDARD SFM i SFT. Tok obliczeń bazowych wraz z obliczeniami ustawień koła do obróbki zgrubnej i wykańczającej obejmuje zależności 1~150 zawarte w kartach: SF1, SF2 i SF3, przy czym wzory 104~121 dotyczą już obliczeń technologicznych zębnika.

Drukuj