Obróbka zębnika przekładni stożkowej FORMATE metodą TILT (SFT)

Uwagi ogólne. Poniżej zostanie przedstawiony tok obliczeń technologicznych do obróbki zębnika tylko dla metody TILT Gleasona. Obliczenia technologiczne przekładni stożkowych dla metody MODIFIED ROLL można znaleźć w literaturze radzieckiej i z tego względu nie będą omawiane.

Obliczenia ustawcze do obróbki wklęsłej i wypukłej strony zębów zębnika wg metody SFT przeprowadzane są wg zależności zestawionych w kartach obliczeń SFT-4, SFT-6. Każda ze stron zębów zębnika wymaga obliczeń wszystkich parametrów ustawczych oddzielnie dla strony wklęsłej i wypukłej.

Określanie kątów przypora i linii zębów zębnika. Wskutek obróbki wykańczającej każdej strony zębów zębnika przy różnym ustawieniu, na zewnętrznej stronie wieńca zębatego występuje uskok na powierzchni dna luki międzyzębnej. Wynika to z faktu, że każda strona zęba wykonywana jest przy różnym kącie stożka obróbczego, przy bazowaniu na wielkościach ustawczych w punkcie środkowym wieńca zębatego. Dla uzyskania dna wrębu zębnika bez uskoku konieczna jest zmiana stożka stóp zębnika. Stosowane są dwa sposoby rozwiązywania tego problemu:

Sposób I polega na zmianie stożka stóp tylko przy obróbce wklęsłej strony zębów.

Sposób II polega na zmianie stożka stóp przy obróbce wklęsłej i wypukłej strony zęba o dodatkową wartość z odwrotnymi znakami dla obydwu stron zębów, tzn. zmniejszając f2 dla strony wypukłej i zwiększając f2 dla strony wklęsłej.

Drukuj