Określanie wielkości geometrycznych stożka kształtującego uzębienia zębnika

Określanie wielkości geometrycznych stożka kształtującego uzębienia zębnika. W systemie Gleasona dokonuje się obliczeń teoretycznego stożka kształtującego uzębienie zębów zębnika, a następnie wprowadza się poprawki dla właściwego zlokalizowania śladu współpracy zębów. Teoretyczny kąt stożka koła kształtującego (styczny do stożka stóp zębnika) obliczany jest bez uwzględniania poprawek dokonywanych dla korekcji położenia i kształtu śladu współpracy zębów. Firma Gleason nie ujawniła dotychczas żadnych materiałów traktujących o podstawach teoretycznych obliczeń technologicznych przekładni FORMATE.

Analiza rozszyfrowanych obliczeń technologicznych systemu Gleasona wykazuje, że dla określenia położenia obrabianego zębnika w stosunku do koła genemjącego jego uzębienie, stosowana jest w metodzie SPIRAL FORMATE TILT (z pochylaniem osi wrzeciona narzędziowego) zasada budowy układu wykonawczego w postaci przekładni hipoidalnej typu ogólnego. Dla zachowania odpowiedniej krzywizny zarysów współpracujących zębów oraz określenia promienia krzywizny wzdłużnej i tym samym doboru średnicy głowicy nożowej konieczne jest korzystanie z twierdzenia Eulera.

W obliczeniach technologicznych metody SPIRAL FORMATE TILT ustalenie wielkości geometrycznych stożków generujących uzębienie zębnika odbywa się w dwóch fazach.

Faza I zawiera określenie teoretycznego kąta stożka głów koła tworzącego bez uwzględnienia poprawek w celu odpowiedniego ukształtowania śladu współpracy.

Faza II polega na przyjęciu na podstawie praktyki firmy poprawki pochylenia osi obrabianego zębnika i określenia wszystkich wielkości koła generującego.

Obliczenia w metodzie FORMATE realizowanej za pomocą odtaczania obrotowego muszą dotyczyć obróbki wklęsłej i wypukłej strony zębów. W istocie, działania te sprowadzają się do znalezienia stożkowych kół generujących, które z obrabianym zębnikiem tworzą przekładnie hipoidalne typu ogólnego — różne dla obróbki każdej ze stron zębów.

Drukuj