Obróbka przekładni hipoidalnych FORMATE

Analogicznie jak w przypadku przekładni stożkowej, obliczenia bazowe dla obróbki koła przekładni hipoidalnych dokonywane są dla obydwu wariantów, tzn. FORMATE TILT (z pochylaniem osi wrzeciona narzędziowego) i FORMATE MODIFIED ROLL (z modyfikacją ruchu odtaczania przy obróbce zębów zębnika) identycznie. Zależności konieczne do określenia szerokości rozstawienia wierzchołków noży, szerokości krawędzi wierzchołkowej noży jednostronnych do obróbki zębnika, promieni zaokrągleń noży, jak też wielkości koniecznych do określenia położenia koła przy obróbce zawarte są w zaszyfrowanej formie w kartach obliczeń HA, HF5 i HF6 instrukcji HFT i HFM. Karty obliczeń HFT7 i HFM7 zawierają identyczne wzory od pozycji 301 do pozycji 319. Dane wyjściowe do obliczeń technologicznych czerpane są z kart H1, H2 i H3, które dotyczą określenia geometrii przekładni hipoidalnych. Karty HI, H2 i H3 zawierają instrukcje obliczeń geometrycznych przekładni hipoidalnych wg opracowania firmy Gleason „METHODS of DESIGNING HYPOID GEAR BLANKS".

Obliczanie promienia krzywizny i kątów przyporu. Obliczenia technologiczne przekład ni hipoidalnych muszą zawierać dodatkowo określenie promienia krzywizny linii wzdłużnej zębów odniesionego do płaszczyzny stycznej do stożka stóp koła i również stycznej do stożka głów zębnika. W konstrukcji przekładni hipoidalnych wielkość promienia krzywizny wzdłużnej zębów, a tym samym promienia głowicy nożowej jest ściśle zależna od jej geometrii. Również różnica kątów przyporu na stronie czynnej i biernej zęba jest dia danej geometrii ściśle określona.

Kąt przesunięcia hipoidalnego w płaszczyźnie ściśle stycznej do stożka stóp koła i stożka głów zębnika określa zależność.

Drukuj