Obróbka zębnika przekładni hipoidalnej FORMATE metodą MODIFIED ROLL

Uwagi ogólne. W efekcie wprowadzenia obróbki zębnika metodą TILT (z pochylaniem osi wrzeciona narzędziowego) metoda MODIFIED ROLL jest wypierana. Występuje jednak duża liczba obrabiarek w polskim przemyśle maszynowym, które mają mechanizm modyfikacji odtaczania, natomiast nie mają możliwości pochylenia wrzeciona głowicy nożowej. Obrabiarki te są w dalszym ciągu użytkowane i z tego względu jest celowe podanie przebiegu obliczeń technologicznych dla obróbki zębników przekładni hipoidalnych metodą MODIFIED ROLL, gdyż dotychczas brak jest publikacji na ten temat.

Obliczanie promieni głowic nożowych do obróbki zębów zębnika. Określenia promieni głowic do wklęsłej i wypukłej strony zębów zębnika dokonuje się w metodzie MODIFIED ROLL w następujących etapach:

Etap I — dotyczy określenia (podobnie jak w metodzie TILT) współczynnika zmiany promienia głowicy wynikającego z odstępstwa obu układów wykonawczych (koła zębnika) od warunku tzw. lustrzanego odbicia.

Etap II — zawiera obliczenia ustalające wielkość promienia głowicy nożowej uzależniane od zmiany położenia punktu zęba generowanego przez głowicę nożową o dobranym kąoie zarysu noża ocol. Kąt ten dobierany jest na podstawie wielkości uzyskanych z zależności.

Drukuj