Obróbka zgrubna zębników

Obróbka zgrubna zębników kół stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zębów

W systemie Gleasona zostały opracowane następujące metody obróbki zgrubnej zębników:

1. Metoda wcinania z odtaczaniem GASHING.
2. Metoda jednokierunkowego odtaczania bez pochylania osi wrzeciona narzędziowego (SINGLE ROLL ROUGHING) stosowana głównie w procesie obróbki przekładni wg metody FORMATE.
3. Metoda jednokierunkowego odtaczania z pochylaniem osi wrzeciona narzędziowego (SINGLE ROLL ROUGHING with TILT).
4. Metoda dwukierunkowego odtaczania z pochylaniem osi głowicy (TILT) zwana w systemie Gleasona RATIO CONTROL ROUGHING. Jest ona głównie stosowana do obróbki zgiubnej zębników przekładni wykonywanej wg metody HELIXFORM.

Metody 1 i 2 są użytkowane również w systemie ENIMS — SARATÓW i ich opis jest podawany w dostępnej literaturze radzieckiej. Metoda obróbki zgrubnej z zastosowaniem jednokierunkowego odtaczania z pochylaniem osi wrzeciona narzędziowego (SINGLE ROLL ROUGHING with TILT) wymaga analogicznych obliczeń jak metoda z odtaczaniem śrubowym (HIPOID GENERATET DUPLEX HELICAL lub SPIRAL GENERATED DUPLEX HELICAL) z wyjątkiem używania ruchu śrubowego.

Drukuj