Metoda obróbki zgrubnej zębnika z dwukierunkowym odtaczaniem

Dążenie do zmniejszenia naddatku na obróbkę wykańczającą, jak też jego równego rozłożenia na powierzchniach zębów zębnika, doprowadziło do opracowania metody dwukierunkowego odtaczania. Metoda ta polega na wykonywaniu każdej strony zębów zębnika przy innym kierunku odtaczania z jednoczesnym uzyskiwaniem zbieżności luki międzyzębnej. Obróbka przeprowadzana jest głowicami trójstronnymi (TRIPLEX) lub dwustronnymi. Przechodzeniu od obróbki wklęsłej strony zębów do strony wypukłej towarzyszy działanie mechanizmu (sprzęgła w 106R i 116R) pozwalającego na uzyskiwanie odpowiedniej szerokości luki międzyzębnej, a tym samym odpowiedniej wielkości luzu obwodowego. Przeprowadzenie obróbki zgrubnej zębnika wg metody dwukierunkowego odtaczania wymaga specjalnej konstrukcji obrabiarek wyposażonych w dodatkowe mechanizmy. Do realizacji tej metody zostały opracowane modele obrabiarek 106R, 116R i 613R. Wszystkie te maszyny mają układy, które pozwalają na obróbkę zębników z naddatki ;m ok. 0,007" na obróbkę wykańczającą.

Drukuj