Głowice czołowe do obróbki zgrubnej

Głowice do obróbki zgrubnej wykonywane są dla znormalizowanych wielkości średnic:
5", 6", 7,5", 12", 16" - ROUGHAC
4 1/2", 5", 6", 7,5", 9", 12" i 18" - RIDGAC
5", 6", 6 1/4", 7,5" i 9" - WEDGAC.


Schematy konstrukcyjne głowic pokazano na rysunku. Głowice typu ROUGHAC mają noże mocowane przez śruby wkręcane promieniowo w korpus głowicy. Noże 7 są regulowane w kierunku promieniowym przez podkładki dystansowe 3 i podkładki klinowe 4. W nożach, tzw. bazowych, wkręty 6 służące do ustalania promieniowego noży (przez wysuw podkładek klinowych) są zacynowywane. Głowice typu ROUGHAC mają korpusy z dwoma rodzajami kanałów prowadzących, dla noży zewnętrznych i wewnętrznych. Głowice typu RIDGAC mają noże mocowane do korpusu za pomocą śrub 5 i wkładek mocujących 4. Zgodnie z rysunku w tym typie głowicy ustalenie promieniowego położenia noża (w stosunku do osi głowicy) dokonywane jest tylko przez podkładki równoległe 3. Ze względu na wymagane mniejsze kanały prowadzące noży w tym rozwiązaniu, ich liczba może być zwiększona o 4 w stosunku do głowic o tej samej średnicy nominalnej typu ROUGHAC. Do korpusów głowic 1 we wszystkich omawianych rozwiązaniach przykręcany jest pierścień oporowy 2.

Głowice typu WEDGAC, pokazane schematycznie na rysunku, mają noże mocowane za pomocą podwójnych wkładek klinowych 4 i 5. Podkładka zewnętrzna 5 jest przemieszczana śrubą 6, powodując zaklinowanie noża w korpusie. Zmiana położenia promieniowego noża dokonywana jest przez wymianę podkładki równoległej 3 i wkładki klinowej 4. Dobór podkładek równoległych we wszystkich typach głowic regulowanych dokonywany jest na podstawie Gleason CUTTER PARALLEL LIST.

Ze względu na konstrukcję mocowania noży możliwe było zwiększenie ich liczby o 8 sztuk w stosunku do głowicy typu ROUGHAC. We wszystkich głowicach do obróbki zgrubnej ustalenie wysokości noży dokonywane jest przez bazowanie na płaszczyźnie płyty przykręcanej do korpusów.

Głowice do obróbki zgrubnej mogą być uzbrajane w dwa rodzaje noży, zewnętrzne i wewnętrzne i takie rozwiązanie nosi w nomenklaturze Gleasona nazwę ALTERNATE. Schemat ustawienia noży wg tej wersji pokazany jest na rysunku.

Dla zmniejszenia obciążenia wierzchołków noży zewnętrznych i wewnętrznych stosowane jest uzbrojenie głowic zgrubnych w trzy rodzaje noży. Wprowadzany jest nóż środkowy, który mając czołowy kąt natarcia wybiera dno luki międzyzębnej. Układ ten nazywany jest w nomenklaturze Gleasona TRIPLEX i pokazany jest na rysunku.

Do umieszczenia noży środkowych służą kanały przewidziane w korpusie głowic dla noży zewnętrznych. Ze względu na parzystą liczbę noży w głowicach Gleasona, w przypadku wariantu TRIPLEX występuje liczba noży środkowych równa sumie noży zewnętrznych i wewnętrznych. Noże środkowe mają kąty zarysu zmniejszone w stosunku do kątów zarysów noży zewnętrznych i wewnętrznych o ok. 4°.

Noże głowic RIDGAC i WEDGAC nie są zataczane, lecz wykonywane tzw. metodą offsetową. Oznacza to, że ich boczne powierzchnie przyłożenia są powierzchniami stożkowymi.

Drukuj