Głowice do obróbki wykańczającej dwustronne

Rozróżnia się dwa zasadnicze typy głowic dwustronnych do obróbki wykańczającej:

— głowice o nieregulowanej szerokości rozstawienia wierzchołków noży — segmentowe,
— głowice o nieregulowanej szerokości rozstawienia wierzchołków noży z nożami przytwierdzonymi śrubami do korpusu typu HELIXFORM.

Głowice segmentowe stosowane były szeroko w latach sześćdziesiątych. Współczesne tendencje w technologii kół stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zębów wprowadzane w latach ostatnich przewidują unifikację w zakresie głowic typu HELIX-FORM. Ma to na celu wykorzystywanie tych samych korpusów do głowic stosowanych dla metody FORMATE i HELIXFORM. Różnica polega jedynie na innej konstrukcji noży. Obydwa typy głowic, zarówno segmentowe, jak też z nożami pojedynczymi, nie mają żadnych podkładek pozwalających na zmianę rozstawienia wierzchołków noży.

Zgodnie z obliczeniami technologicznymi dobierana jest głowica o nominalnym promieniu i znormalizowanej szerokości wierzchołka noży.


Przykład głowicy segmentowej do obróbki wykańczającej koła metodą FORMATE podany jest na rysunku. Segmenty głowicy bazowane są na powierzchni stożkowej i płaszczyźnie korpusu głowicy. Umiejscowienie kątowe segmentu dokonywane jest przez płytki 1 wchodzące w wybrania korpusu. Przed przykręceniem śrubami (promieniowymi), segment powinien być dosunięty powierzchnią bazową do płytki.

Rodzaje głowic segmentowych wraz z informacjami na temat rozmieszczenia noży w segmentach. Głowice segmentowe dla metody FORMATE SINGLE CYCLE są wykonywane wyłącznie z identycznymi kątami zarysu noży zewnętrznych i wewnętrznych. Wszystkie noże głowic segmentowych są zataczane.

Drukuj